Ako vybrať kľúče a vložky

Pri výbere vhodnej cylindrickej vložky si najprv položte základné otázky. Aké dvere chcete uzamknúť – vchodové dvere do bytu, domu, kancelárie alebo bránky. Čo od uzamknutia očakávate – iba zatvorenie alebo vyšší stupeň ochrany pred nelegálnymi kópiami kľúča. Chcete mať istotu, že nikto iný si nemôže nechať vyhotoviť duplikát zvereného kľúča bez Vášho vedomia alebo nie? Podľa toho ako si hodnotíte objekt, ktorý chcete uzamknúť, podľa jeho dôležitosti, si zvoľte aj úroveň bezpečnosti. Pri výbere stupňa bezpečnosti by ste sa mali riadiť okrem potrieb zabezpečenia objektu aj požiadavkami poisťovne, ktorá vašu nehnuteľnosť poisťuje.

Znaky spoľahlivej vložky - masívny kľúč, bezpečnostná karta, značka výrobcu, technické údaje o vložke a kľúči, dostupnosť informácií o výrobcovi a jeho sídle, ako dlho sa tomuto oboru venuje a aké má referencie). Ako dlho existuje lokálny predajca, u ktorého vložky zakupujete a aký je servis a dostupnosť duplikátov kľúčov. Kľúče s nízkym stupňom ochrany sa  vyrábajú za každým rohom tzv. metódou "kľúč od kľúča" vzhľadom na vysoké (neželané) tolerancie pri výrobe kľúčov a pri uzamykaní. Vyšší stupeň ochrany znamená, že kľúče sú vyrábané ako originály len podľa karty (bez poskytnutia Vášho kľúča). Pýtajte sa tiež na dodacie lehoty pri výrobe duplikátov kľúčov a servis (prekódovanie vložky pri strate kľúča, dodatočné vložky na rovnaký kľúč, dostupnosť neštandardných rozmerov, dodatočný otočný gombík na vložke a pod.)

vlozky_DOM_modular

Ako odmerať dĺžku vložky

  • odmeriame vzdialenosť medzi upevňovacou skrutkou cylindrickej vložky a vonkajšou hranou kovania z vonkajšej strany dverí (L1)
  • odmeriame vzdialenosť medzi upevňovacou skrutkou cylindrickej vložky a vonkajšou hranou kovania z vnútornej strany dverí (L2)
  • podľa údajov objenáme vložku (napr. 35/55 mm 3 kľúče alebo iný ľubovoľný počet kľúčov)

Vložka nesmie presahovať povrch dverí alebo kovania viac ako 3 mm. V takom prípade potrebujete tento presah kompenzovať hrubším kovaním alebo kratšou vložkou. Najlepšie sú nemecké bezpečnostné kovania Dieckmann typ Alpha SAFE so svorníkmi a  krytkou vložky, ktorá slúži na ochranu pred nedovolenou manipuláciou. 

rozmery vloziek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako a kým boli uvedené vložky certifikované na Slovensku, prípadne v zahraničí.

Na Slovensku cylindrické a bezpečnostné vložky certifikuje skúšobňa CERTEST, ktorá udeľuje certifikačné značky SECURITY TESTED
V zahraničí je najznámejšia a najspoľahlivejšia nemecká značka združenia poisťovní VdS.

číslo názov náradie certifikačná značka úroveň zabezpečenia Min čas odolnosti  proti ruč. pokusu o vlámanie
1 Minimum minimálna nevykonáva sa
2 Basic základná operačný čas 3 min
3 Middle stredná operačný čas 5 min
4 High vysoká operačný čas 10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň zabezpečenia popisujú normy

STN EN 1303
Stavebné kovanie. Cylindrické vložky do zámkov. Požiadavky a skúšobné metódy

Táto európska norma sa týka cylindrických vložiek tých zámok, ktoré sa obyčajne používajú v budovách a ktoré sú konštruované na použitie s cylindrickými vložkami.

STN EN 1630
Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti proti ručným pokusom o vlámanie

Táto európska norma špecifikuje skúšobnú metódu na určenie odolnosti pri ručných pokusoch o vlámanie na zistenie vlastností odolnosti okien, dverí, závesných stien, mreží a uzáverov proti vlámaniu.Platí na tieto uvedené spôsoby otvárania: otáčanie, sklápanie, skladanie, otváranie a sklápanie, vyklápanie horné alebo dolné, posúvanie (vodorovné a zvislé) a rolovanie, ako aj na pevné (nepohyblivé) konštrukcie.

STN EN 1627
Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie

Táto európska norma špecifikuje požiadavky a systém triedenia vlastnosti odolnosť proti vlámaniu dverí, okien, závesných stien, mreží a uzáverov.Je vhodná na tieto uvedené spôsoby otvárania: otáčanie, sklápanie, skladanie, otváranie a sklápanie, vyklápanie horné alebo dolné, posúvanie (vodorovné a zvislé) a rolovanie, ako aj na pevné konštrukcie.

STN EN 1906
Stavebné kovanie. Dverové kľučky a gule. Požiadavky a skúšobné metódy

Táto európska norma stanovuje skúšobné metódy a požiadavky na štvorhrany a pripevňovacie prvky, ovládacie momenty, prípustnú vôľu a bezpečnosť, uhlový a osový posun, životnosť, statickú pevnosť a odolnosť proti korózii dverových kľučiek a gúľ s vratnou pružinou alebo bez nej, tlačidiel a podobných prvkov v kombinácii s dverovými štítmi alebo kľúčovými štítkami (rozetami), ktoré ovládajú strelku.