Kategórie

Platby prijímame týmito spôsobmi:
- kartou online
- bankovým prevodom
- v hotovosti na predajni
- kartou na predajni
- dobierkou

Dobierku je možné uhradiť v hotovosti alebo kartou.

Úhrady prevodom prosím vykonávajte vždy až po obdržaní zálohovej faktúry. Doručenie platby môžete urýchliť úhradou v rámci rovnakej banky.

banka č. účtu IBAN SWIFT
Tatrabanka, a.s. 2627238038/1100 SK1611000000002627238038 TATRSKBX
Všeobecná Úverová Banka, a.s. 2620456753/0200 SK2902000000002620456753 SUBASKBX
Slovenská sporitelňa, a.s. 0633788387/0900 SK6009000000000633788387 GIBASKBX
Československá obchodná banka, a.s. 402106393/7500 SK0475000000000402106393 CEKOSKBX