Kategórie

PRVÝ DOTYK

Denne otvárame milióny dverí…

Talianska firma Rossetti vyrába mosadzné kľučky viac ako pol storočia. Tradícia a skúsenosť v odvetví nám umožňuje vytvoriť široký rozsah riešení pre architektúru administratívnych budov, obytných  komplexov i rodinných domov. Vyrábame kľučky rôznych štýlov a módnych trendov s prihliadnutím  na ich funkčnosť, kvalitu použitého materiálu a v neposlednom rade vo svete obľúbený taliansky dizajn. V tomto katalógu ponúkame kolekciu kvalitných i luxusných kľučiek na dvere v rôznych povrchových úpravách, ktoré sa výborne kombinujú s drevom a zvyšujú tak eleganciu dverí.

Originálny dizajn a funkčná elegancia

Dôkladný prieskum trhu, sledovanie potrieb zákazníka, precízne plánovanie a nekompromisný výber kvalitných materiálov sú kľúčom k úspechu značky ROSSETTI. Dôkazom toho je neutíchajúci záujem o mosadzné kľučky talianskej elegancie vybudovanej na tradíciach umeleckého remesla. V priebehu niekoľkých rokov si firma získala reputáciu hlavne z dôvodu vlastnej orientácie na zákazníka. Vybudovali sme solídnu základňu na okamžité plnenie požiadaviek našich zákazníkov. Prednosťou sú okamžité, respektíve rýchle dodacie lehoty modelov v širokom sortimente, v rôznych normách, v akomkoľvek množstve. Zavádzanie nových technológií vo výrobnom procese a dôraz na špecializáciu pracovníkov zvyšuje produktivitu práce a kvalitu finálnych produktov a otvára dvere na svetové trhy...

Spoľahlivosť

Výrobky Rossetti spĺňajú najprísnejšie kritéria európskych a národných noriem EN, DIN a SKG s prihliadnutím na špecifiká ostatných európskych i mimo európskych krajín. Mosadzné kovania sú vďaka svojmu zloženiu (meď, zinok, olovo) neustále vystavované korózii. Avšak súčasná technológia lakovania umožňuje čiastočne sa priblížiť vlastnostiam ušľachtilých kovov. Vďaka použitiu najprogresívnejšej technológie povrchovej úpravy sú výrobky Rossetti dokonale chránené pred oxidáciou. Výrobky Rossetti spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu a zaručujú vysokú odolnosť voči oteru a dlhú stálosť jasu. Výsledky antikoróznych testov podľa normy DIN 50021 a ASTMB117-64 dokázali odolnosť 1000 hodín v soľnom roztoku. Elektroforézna úprava povrchu kovaniam trvalo prepožičiava trvanlivosť lesku a vysoký index lomu svetla dopadajúceho na povrch.

Výrobaodlievanie mosadzných kľučiekvýkovok - hot stamp

Prvým krokom je predstava dizajnéra a nákres kľučky, ktoré sa zhmotnia do odliatkov a výkovkov. Celý výrobný proces sa začína tlakovým liatím horúceho kovu do foriem alebo kutím horúcej mosadze. Vďaka výberu najkvalitnejších materiálov a technológií v súčasnosti vyrábame kľučky bez poréznosti. Tvarovú a rozmerovú presnosť získavame brúsením. Uniformitu povrchu dosahujeme leštením. Tieto operácie vykonávajú roboty Kawasaki. Proces finálnej úpravy povrchu kľučky pozostáva z nanášania transparentného akrylového laku na kov pri teplote 27-28 °C. Následne sa lak vypaľuje v peciach pri teplote 150-155°C. Kovania sa prepláchnu v deviatich roztokoch a sú vystavené nízkonapäťovému elektroforéznemu procesu (6 voltov) počas 50 sekúnd. Tento proces výrazne zvyšuje odolnosť a štvornásobne zvyšuje efektívnosť proti oteru v porovnaní  s tradičnou úpravou povrchu. Hodnota lesku sa týmto procesom zvyšuje nad 100 jednotiek Gloss. Hrúbka ochrannej vrstvy na kľučkách dosahuje až 12 mikrónov. Takto starostlivo opracované kovania dosahujú najvyšší stupeň kvality a zachovávajú si svoje vlastnosti po dobu mnohých rokov.

Kvalitné kovania za dostupné ceny

Dlhodobo venujeme pozornosť kvalite svojich výrobkov. Pre obľúbenosť modelov OTERO sa na trhu  objavujú podobné modely, avšak s kratšími a užšími kľučkami alebo tenšími štítmi. Venujte pozornosť rozmerom kľučiek na náčrtkoch, aby kvalita a cena tovaru bola porovnateľná s našou. Pri nákupe je dôležité poznať rozstup kovania. Tento rozmer vyjadruje vzdialenosť medzi osou otvoru na kľučku a osou otáčania kľúča. V orientácii vám pomôže informácia „AKO VYBRAŤ KĽUČKY“.

Údržba

Pri čistení od prachu a iných nečistôt používajte výhradne mäkkú vlnenú, hoci aj mierne navlhčenú handričku. Pri ošetrovaní povrchu sa vyhýbajte kontaktu s chemickými čistiacimi prostriedkami (práškové, tekuté čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, riedidlá, brúsne a leštiace pasty a pod.). Len tak vám bude výrobok slúžiť k plnej spokojnosti. Pri použití v agresívnom alebo vlhkom prostredí žiadajte špeciálne kovania. Doba životnosti závisí od prostredia, frekvencie a spôsobu používania, ako i údržby.

10-ročná záruka

Ako výrobca poskytujeme za nižšie uvedených podmienok záruku na trvácnosť materiálu a všetky vady dokázateľne spôsobené v procese výroby. Záruka sa vzťahuje na prenos rotačného  pohybu  k  dverovému   zámku alebo okennému mechanizmu. Na kľučky všeobecne poskytujeme záruku 2 roky od dátumu predaja vyznačenom na pokladničnom doklade. Poskytujeme rozšírenú záruku 10 rokov (na kľučky označené piktogramom).

Informácia o produkte:

Kľučky sú určené na otváranie a zatváranie dverí a okien prenášaním rotačného pohybu k dverovému zámku alebo okennému mechanizmu. Kovania montujte podľa priloženého návodu na montáž tak, aby nevzniklo pnutie medzi jednotlivými časťami.

Kovanie nie  je určené na

 • vyššie mechanické zaťaženie ako pri bežnom zaťažení rukou
 • zdolávanie prekážky vytvorenej podložením predmetu pod kľučku z opačnej strany dverí
 • prekonanie iného druhu zablokovania

Záruka

Výrobca poskytuje za nižšie uvedených podmienok záruku na trvácnosť materiálu a všetky vady dokázateľne spôsobené v procese výroby. Na kľučky všeobecne poskytujeme záruku 2 roky (na pikto-gramom označené kľučky rozšírená záruka 10 rokov) od dátumu pre-daja vyznačenom na pokladničnom doklade v prípade, že interiérové kľučky

 • boli správne namontované v zmysle návodu na montáž
 • boli používané v interiéri (nie vlhkom, agresívnom a znečistenom prostredí)
 • boli používané mimo miest so zvýšenou frekvenciou pohybu ľudí
 • sú v pôvodnom stave a neboli na nich vykonané zmeny alebo opravy užívateľom alebo treťou osobou
 • sú bez zásahu, ktorý by mal za následok zmenu konštrukcie, chodu a funkčnosti kovania
 • nie sú zlomené po neprimeranom mechanickom namáhaní
 • neboli namontované s inými prídavnými zariadeniami (iné druhy roziet, štvorhranov, červíkov)
 • neboli mechanicky poškodené ostrými predmetmi a nástrojmi
 • boli správne udržiavené bez použitia akýchkoľvek čistiacich prostriedkov a detergentov (práškové, tekuté čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, riedidlá, brúsne a leštiace pasty a pod.)
 •  

Pri reklamácii je potrebné s tovarom predložiť originál nadobúdacieho dokladu (pokladničný blok alebo faktúru).

Náklady na dopravu nie sú predmetom reklamácie.

Reklamovaný tovar zasielajte iba po predbežnej dohode. Pri zasielaní tovaru tento dôkladne zabaľte, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Zásielky na dobierku nevyzdvihujeme.

Pri kontakte s kľúčami alebo podobnými kovovými predmetmi môže dôjsť k zvýšenému opotrebeniu. Výrobca nezodpovedá za mechanické poškodenie povrchu a poškodenie povrchu, spôsobené agresívnymi, či inak nevhodnými chemickými prostriedkami.