Kategórie

V marci 1956 Angelo Padovani z dedinky Santa Lucia di Piave (TV) založil malú firmu OTLAV, čo je skratka talianskeho názvu (Officina Torneria Lavorazione Articolo VARIE - Sústružnícka dieľňa na spracovanie rôznych výrobkov).

Pánty na každé dvere

OTLAV je prvou spoločnosťou, ktorá neoddeliteľne spojila závitové nožičky pántu s telom pántu (prvý patent z roku 1967). Dverové pánty, i okenné pánty Otlav sa vyznačovali technologickými inováciami vo výrobnom procese. V roku 1967 bol Angelo Padovan schopný lisovať pánty za studena a zvýšiť výrobu na 100 pántov za minútu (pôvodne jeden pánt za 8 minút). Využitie moderných technológií naštartovalo čoraz konkurenčnejší rad pántov OTLAV, a to ako z ekonomického hľadiska, tak i kvalitatívnych štandardov. OTLAV sa stal protagonistom revolučných guľových pántov (patent 1984 - zníženie trenia a abrazívneho účinku). Ďalším kľúčovým výrobkom OTLAV je 3D pánt Exacta (patent 1988) - prvý pánt s trojrozmerným regulovaním bez demontáže zárubne a dverí. V súčasnosti sa pánty OTLAV predávajú v 58 krajinách sveta.

Otlav

OTLAV vyvinul technológiu na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti produktivity a kvality. Špecifické fázy spracovania materiálov si vyžadujú vysoký stupeň znalostí deformácie ocele. Sú výsledkom 50-ročných skúseností nadšených pracovníkov v motivujúcom prostredí. Strojový park na výrobu pántov je výsledkom 50-ročného know-how a vytrvalého zlepšovania. Všetky stroje sú navrhnuté a vyrobené inžinierskou divíziou OTLAV. Tieto stroje neexistujú na trhu a sú pýchou desiatok technikov, ktorí venovali podstatnú časť svojho života OTLAVu.